• 2014-08-07_22-25-28
  • 2014-08-07_22-40-38
  • 2014-08-07_22-43-04
  • 2014-08-07_22-44-53
  • 2014-08-07_22-46-32
  • 2014-08-07_22-29-07
  • 2014-08-07_22-52-18
  • 2014-08-07_22-32-14

اطلاعات و توضیحات پروژه

طراحی وبسایت شرکت بین المللی Mais for communications “میس للاتصالات”

تکلونوژی استفاده شده : HTML5 / CSS3

فریمورک‌ها و کتابخانه و نرم افزار‌های استفاده شده : Foundation / Font Awesome / jQuery /ColorBoxطراحی وبسایت شرکت بین المللی Mais for communications “میس للاتصالات”

تکلونوژی استفاده شده : HTML5 / CSS3

فریمورک‌ها و کتابخانه و نرم افزار‌های استفاده شده : Foundation / Font Awesome / jQuery /ColorBox

آخرین نمونه کارها


تمامی حقوق برای "اسدیکا" محفوظ میباشد